Místo Teplota Vítr
[deg / m.s-1]
Vlhkost
[%]
Tlak
[hpa]
Viditelnost
[km]
[°C][F]
Brno / Turany     /      
Holesov     /      
Karlovy Vary     /      
Ostrava / Mosnov     /      
Praha / Ruzyne     /      
.